ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τα καλά προϊόντα  είναι σημαντικά όπως είναι αυτονόητο, αλλά από μόνα τους δεν είναι αρκετά. Η πραγματική προστιθέμενη αξία βρίσκεται στην υπηρεσία που παρέχει μια εταιρεία για την υποστήριξη των προϊόντων. Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης των πελατών μας, αποτελείται από εκπαιδευμένους και έμπειρους τεχνικούς, έτοιμους να σας βοηθήσουν και να σας υποστηρίξουν όταν και όπου χρειαστεί. Βοηθάμε κατά τη διαδικασία προπώλησης, ώστε να κάνετε τις σωστές επιλογές και να βρείτε τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις πραγματικές σας ανάγκες. Διοργανώνουμε, κατά περιόδους, εκπαιδευτικά σεμινάρια για να διασφαλίσουμε ότι τόσο το δίκτυο πωλήσεων όσο και το τεχνικό προσωπικό, είναι πλήρως εκπαιδευμένα και καταρτισμένα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Παρέχουμε υποστήριξη μετά την πώληση που αφορά τους εξής τομείς:

  • Αντιμετώπιση προβλημάτων και επεξήγηση των διαφόρων λειτουργιών κάθε μοντέλου μηχανής.
  • Βοήθεια στον εντοπισμό των σωστών κωδικών για ανταλλακτικά (εάν το μηχάνημα του πελάτη μας είναι παλιό ή υπάρχει σύγχυση σχετικά με το σωστό κατάλογο ανταλλακτικών)
  • Αποστολή τεχνικών εγγράφων, όπως τα διαγράμματα καλωδιώσης, οι αναλυτικές προβολές, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα εγχειρίδια χρήστη κλπ (εάν αντιμετωπίζονται δυσκολίες στην πρόσβαση σε αυτά στο διαδίκτυο ή και χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες)
  • Email για τεχνική εξυπηρέτηση : [email protected]

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Βασική αρχή λειτουργίας της εταιρείας μας είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών των πελατών μας. Αυτό επιτυγχάνεται όχι μόνο μέσα από την πώληση αυθεντικών και αξιόπιστων μηχανημάτων ή την άμεση και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη, αλλά και από την ύπαρξη ενός μεγάλου όγκου ανταλλακτικών. Η γνησιότητα των ανταλλακτικών μας είναι αυτή που εξασφαλίζει την ποιότητα και τη σωστή λειτουργία κάθε μηχανήματος καθώς και και τη διάρκεια ζωής του.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στόχος της εταιρείας μας είναι πάντα η όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Κινούμενοι λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξελισσόμαστε διευρύνοντας τις παροχές μας σε λειτουργία θέματα, που δεν αφορούν μόνο στον εξοπλισμό.

Καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, αναλύοντας τις απαιτήσεις και προτιμήσεις των πελατών μας, αναλαμβάνει τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών για τη μελέτη και το σχεδιασμό επαγγελματικών χώρων, παρατηρώντας τις δυνατότητες και τις περιβαλλοντικές τους ιδιαιτερότητες, ώστε να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη του έργου συμβατού με τις επιχειρηματικές αντιλήψεις των πελατών μας με σκοπό την επίτευξη των στόχων τους , προσφέροντας λύσεις που ταιριάζουν στα μέτρα τους.

ΑΔΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τα καλά προϊόντα  είναι σημαντικά όπως είναι αυτονόητο, αλλά από μόνα τους δεν είναι αρκετά. Η πραγματική προστιθέμενη αξία βρίσκεται στην υπηρεσία που παρέχει μια εταιρεία για την υποστήριξη των προϊόντων. Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης των πελατών μας, αποτελείται από εκπαιδευμένους και έμπειρους τεχνικούς, έτοιμους να σας βοηθήσουν και να σας υποστηρίξουν όταν και όπου χρειαστεί. Βοηθάμε κατά τη διαδικασία προπώλησης, ώστε να κάνετε τις σωστές επιλογές και να βρείτε τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις πραγματικές σας ανάγκες. Διοργανώνουμε, κατά περιόδους, εκπαιδευτικά σεμινάρια για να διασφαλίσουμε ότι τόσο το δίκτυο πωλήσεων όσο και το τεχνικό προσωπικό, είναι πλήρως εκπαιδευμένα και καταρτισμένα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Παρέχουμε υποστήριξη μετά την πώληση που αφορά τους εξής τομείς:

  • Αντιμετώπιση προβλημάτων και επεξήγηση των διαφόρων λειτουργιών κάθε μοντέλου μηχανής.
  • Βοήθεια στον εντοπισμό των σωστών κωδικών για ανταλλακτικά (εάν το μηχάνημα του πελάτη μας είναι παλιό ή υπάρχει σύγχυση σχετικά με το σωστό κατάλογο ανταλλακτικών)
  • Αποστολή τεχνικών εγγράφων, όπως τα διαγράμματα καλωδιώσης, οι αναλυτικές προβολές, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα εγχειρίδια χρήστη κλπ (εάν αντιμετωπίζονται δυσκολίες στην πρόσβαση σε αυτά στο διαδίκτυο ή και χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες)
  • Email για τεχνική εξυπηρέτηση : [email protected]
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Βασική αρχή λειτουργίας της εταιρείας μας είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών των πελατών μας. Αυτό επιτυγχάνεται όχι μόνο μέσα από την πώληση αυθεντικών και αξιόπιστων μηχανημάτων ή την άμεση και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη, αλλά και από την ύπαρξη ενός μεγάλου όγκου ανταλλακτικών. Η γνησιότητα των ανταλλακτικών μας είναι αυτή που εξασφαλίζει την ποιότητα και τη σωστή λειτουργία κάθε μηχανήματος καθώς και και τη διάρκεια ζωής του.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στόχος της εταιρείας μας είναι πάντα η όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Κινούμενοι λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξελισσόμαστε διευρύνοντας τις παροχές μας σε λειτουργία θέματα, που δεν αφορούν μόνο στον εξοπλισμό.

Καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, αναλύοντας τις απαιτήσεις και προτιμήσεις των πελατών μας, αναλαμβάνει τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών για τη μελέτη και το σχεδιασμό επαγγελματικών χώρων, παρατηρώντας τις δυνατότητες και τις περιβαλλοντικές τους ιδιαιτερότητες, ώστε να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη του έργου συμβατού με τις επιχειρηματικές αντιλήψεις των πελατών μας με σκοπό την επίτευξη των στόχων τους , προσφέροντας λύσεις που ταιριάζουν στα μέτρα τους.