• Πλυντήριο Καμπάνα C 44 DGT

  Περιγραφή
  AISI 304 ανοξείδωτο πλαίσιο και σώμα με διπλή επένδυση
  Θερμομόνωση στο πλαίσιο και τον λέβητα
  Ψηφιακοί έλεγχοι: Οδηγίες LED για 3 προγράμματα πλύσης και συνεχή κύκλο
  Ψηφιακοί θερμόμετρο ντεπόζιτου και λέβητα
  Ντεπόζιτο μούχλας
  Συσκευή κρατήματος για τον λέβητα
  Ανοξείδωτοι περιστρεφόμενοι βραχίονες πλύσης και ξεπλύσιμο
  Φίλτρα επιφάνειας ανοξείδωτου στο ντεπόζιτο
  Δοσομετρητής υγρού για ξεπλύμα και απορρυπαντικό


  Παρελκόμενα
  – Αναλογική αντλία
  – Υψηλή αντλία
  – Κεντρικός θερμαντήρας λέβητα ισχύος 8.3 kW
  – Κεντρικός θερμαντήρας λέβητα ισχύος 9.8 kW
  – Προαιρετικό επιπλέον για παροχή ισχύος 230V 1N @ 50Hz


  Πρόσθετες πληροφορίες
  Μέγεθος καλαθιού: 500×500 χιλ.
  Παραγωγή καλαθιού/ώρα ή πιάτου/ώρα: 60-30-20/ώρα – 1320-660-440/ώρα
  Αριθμός κύκλων: 4
  Ειδικά προγράμματα: Επανάληψη κύκλου, Αναγέννηση (με μαλακτικό) (ΖΖ), Αρχική εκκίνηση (ΖΖ)
  Ισχύς – Πλυντήρια Πιάτων: Ηλεκτρική
  Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 717×1.441×846 χιλ.
  Καθαρό/Μικτό βάρος: 110 κιλά – 117 κιλά
  Διάρκεια κύκλου: 60/120/180” + 8’
  Κατηγορία ισχύος: 400V 3N
  Μέγιστη ισχύς: 7.1 kW
  Ισχύς αντλίας: 1 kW
  Ισχύς θερμαντήρα λέβητα: 6.1 kW
  Ισχύς θερμαντήρα ντεπόζιτου: 3 kW
  Κατανάλωση νερού: 3 λίτρα
  Θερμοκρασία νερού: 45 ÷ 60 °C
  Καλάθια: 3 – 2 x κωδ. 00007040


  Κατεβάστε εδώ

 • Πλυντήριο Καμπάνα C 66 DGT

  Περιγραφή
  Σώμα και πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με διπλή επένδυση
  Θερμομόνωση στο πλαίσιο, τον λέβητα και το δοχείο
  Ψηφιακοί έλεγχοι: LED ένδειξη για 3 προγράμματα πλυσίματος και συνεχές κύκλο
  Ψηφιακοί θερμόμετρα δοχείου και λέβητα
  Καλούπωτο δοχείο
  Στηρίγματα λέβητα
  Περιστρεφόμενα μπράτσα πλυσίματος και ξεπλύματος από ανοξείδωτο χάλυβα
  Θέρμανση δοχείου τριών φάσεων
  Φίλτρα επιφάνειας από ανοξείδωτο χάλυβα στο δοχείο
  Αντλία αποστράγγισης
  Αντλία ενίσχυσης
  Ισχύς θερμαντικού στοιχείου λέβητα 9.8 kW
  Συμπλήρωμα για παροχή ισχύος 230V 1N @ 50Hz


  Παρελκόμενα
  – Αντλία αποστράγγισης
  – Αντλία ενίσχυσης
  – Ισχύς θερμαντικού στοιχείου λέβητα 9.8 kW
  – Συμπλήρωμα για παροχή ισχύος 230V 1N @ 50Hz


  Πρόσθετες πληροφορίες

  Μέγεθος καλαθιού 500×500 χιλ.
  Έξοδος καλαθιού/ώρα ή πιάτων/ώρα 60-30-20/ώρα – 1320-660-440/ώρα
  Αριθμός κύκλων 4
  Ειδικά προγράμματα Επανάληψη κύκλου, Αναγέννηση (με μαλακτικό) (ΖΖ), Απαλή εκκίνηση (ΖΖ)
  Μέγεθος (ΠxΥxΒ) 716×1.441×846 χιλ.
  Καθαρό/μεικτό βάρος 120 κιλά – 128 κιλά
  Διάρκεια κύκλου 60/120/180” + 8’
  Ισχύς 4000V 3N
  Μέγιστη απορροφημένη ισχύς 9.8 kW
  Ισχύς αντλίας 1.5 kW
  Ισχύς θερμαντικού στοιχείου λέβητα 8.3 kW
  Ισχύς θερμαντικού στοιχείου δοχείου 5.2 kW
  Κατανάλωση νερού 3 λίτρα
  Θερμοκρασία κεντρικού νερού 15 ÷ 60 °C
  Καλάθια αρ. 3 – 2 x κωδ. 00007040 + 1 x κωδ. 00007120

  Κατεβάστε εδώ

 • Πλυντήριο Καμπάνα C 66 VE

  Περιγραφή
  Πλαίσιο και σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με διπλή επένδυση
  Θερμομόνωση στο καπάκι, τον λέβητα και το δοχείο
  Ηλεκτρονικοί έλεγχοι: Οθόνη LED με φιλικά προς τον χρήστη σύμβολα
  Λειτουργικές πληροφορίες και κατάσταση προγράμματος λειτουργίας
  4 κύκλοι πλυσίματος με προγραμματιζόμενους χρόνους και θερμοκρασίες
  Επιλογές πλυσίματος με: ξεπλύματος με κρύο νερό, απολύμανση και λειτουργία ECO
  Καλούπωτο δοχείο
  Στηρίγματα λέβητα
  Περιστρεφόμενα μπράτσα πλυσίματος και ξεπλύματος από ανοξείδωτο χάλυβα
  Θέρμανση δοχείου τριών φάσεων
  Φίλτρα επιφάνειας από ανοξείδωτο χάλυβα στο δοχείο
  Αντλία αποστράγγισης
  Αντλία ενίσχυσης
  Ισχύς θερμαντικού στοιχείου λέβητα 9.8 kW
  Συμπλήρωμα για παροχή ισχύος 230V 1N @ 50Hz


  Παρελκόμενα
  – Αντλία αποστράγγισης
  – Αντλία ενίσχυσης
  – Ισχύς θερμαντικού στοιχείου λέβητα 9.8 kW
  – Συμπλήρωμα για παροχή ισχύος 230V 1N @ 50Hz


  Πρόσθετες πληροφορίες

  Μέγεθος καλαθιού 500×500 χιλ.
  Έξοδος καλαθιού/ώρα ή πιάτων/ώρα 60-30-20/ώρα – 1320-660-440/ώρα
  Αριθμός κύκλων 4
  Ειδικά προγράμματα Καθαρισμός, Κρύο ξέπλυμα, Αποστράγγιση στο τέλος της ημέρας, Οικολογικό, Απολύμανση
  Ισχύς – Πλυντηρίων πιάτων Ηλεκτρική
  Μέγεθος (ΠxΥxΒ) 718×1.441×818 χιλ.
  Καθαρό/μεικτό βάρος 120 κιλά – 137 κιλά
  Διάρκεια κύκλου 60/120/180” + 10’
  Ισχύς 400V 3N
  Μέγιστη απορροφημένη ισχύς 9.8 kW
  Ισχύς αντλίας 1.5 kW
  Ισχύς θερμαντικού στοιχείου λέβητα 8.3 kW
  Ισχύς θερμαντικού στοιχείου δοχείου 5.2 kW
  Κατανάλωση νερού 3 λίτρα
  Θερμοκρασία κεντρικού νερού 45 ÷ 60 °C
  Καλάθια αρ. 3 – 2 x κωδ. 00007040 + 1 x κωδ. 00007120

  Κατεβάστε εδώ

 • Πλυντήριο Καμπάνα C 66 VE BA Hygiene Plus (HP)

  Περιγραφή
  Σκελετός και σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με διπλή επένδυση
  Θερμομόνωση στο καπάκι, τον λέβητα και το δοχείο
  Ηλεκτρονικοί έλεγχοι: Οθόνη LED με φιλικά προς τον χρήστη σύμβολα
  4 κύκλοι πλυσίματος με προγραμματιζόμενους χρόνους και θερμοκρασίες
  Επιλογές πλυσίματος με: ενισχυμένη απολύμανση και λειτουργία ECO
  Καλούπωτο δοχείο
  Περιστρεφόμενα μπράτσα πλυσίματος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
  Νέα ακροφύσια ξεπλύματος
  Θέρμανση δοχείου τριών φάσεων
  Φίλτρα επιφάνειας από ανοξείδωτο χάλυβα στο δοχείο
  Θερμαντικό στοιχείο λέβητα 9,8 kW ως βασικό


  Παρελκόμενα
  – Αντλία αποστράγγισης
  – Αντλία ενίσχυσης
  – Αποσκληρυντής νερού
  – Ισχύς θερμαντικού στοιχείου λέβητα 8.3 kW
  – Ισχύς θερμαντικού στοιχείου λέβητα 9.8 kW


  Πρόσθετες πληροφορίες

  Μέγεθος καλαθιού 500×500 χιλ.
  Έξοδος καλαθιού/ώρα ή πιάτων/ώρα 60-30-20/ώρα – 1320-660-440/ώρα
  Αριθμός κύκλων 4 + Κύκλος HP
  Ειδικά προγράμματα Κρύο ξέπλυμα, Αποστράγγιση στο τέλος της ημέρας, Οικολογικό, Ενίσχυση υγιεινής με απολύμανση
  Μέγεθος (ΠxΥxΒ) 718×1.441×818 χιλ.
  Καθαρό/μεικτό βάρος 140 κιλά – 157 κιλά
  Διάρκεια κύκλου 60/120/180” + 10’
  Ισχύς 400V 3N
  Μέγιστη απορροφημένη ισχύς 9.8 kW
  Ισχύς αντλίας 1.5 kW
  Ισχύς θερμαντικού στοιχείου λέβητα 8.3 kW
  Ισχύς θερμαντικού στοιχείου δοχείου 5.2 kW
  Κατανάλωση νερού 3 λίτρα
  Θερμοκρασία κεντρικού νερού 15 ÷ 35 °C
  Καλάθια αρ. 3 – 2 x κωδ. 00007040 + 1 x κωδ. 00007120

  Κατεβάστε εδώ

 • Πλυντήριο Καμπάνα C 66 VE BA IRC Hygiene Plus (HP)

  Περιγραφή
  Σκελετός και σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με διπλή επένδυση
  Θερμομόνωση στο καπάκι, τον λέβητα και το δοχείο
  Ηλεκτρονικοί έλεγχοι: Οθόνη LED με φιλικά προς τον χρήστη σύμβολα
  4 κύκλοι πλυσίματος με προγραμματιζόμενους χρόνους και θερμοκρασίες
  Επιλογές πλυσίματος με: ενισχυμένη απολύμανση και λειτουργία ECO
  Καλούπωτο δοχείο
  Περιστρεφόμενα μπράτσα πλυσίματος και ξεπλύματος από ανοξείδωτο χάλυβα
  Νέα ακροφύσια ξεπλύματος
  Θέρμανση δοχείου τριών φάσεων
  Φίλτρα επιφάνειας από ανοξείδωτο χάλυβα στο δοχείο
  Θερμαντικό στοιχείο λέβητα 9,8 kW ως πρότυπο
  Αντλία δοσομετρητών απορρυπαντικού και απορρυπαντικού
  Σύστημα αντιρροής με ατμοσφαιρικό λέβητα για σταθερές τιμές πίεσης νερού και θερμοκρασίας νερού κατά τη διάρκεια της φάσης ξεπλύματος
  Σύστημα ανάκτησης θερμότητας


  Παρελκόμενα
  – Αντλία αποστράγγισης
  – Κιτ κατά των αρουραίων


  Πρόσθετες πληροφορίες

  Μέγεθος καλαθιού 500×500 χιλ.
  Έξοδος καλαθιού/ώρα ή πιάτων/ώρα 45-25-18/ώρα – 990-550-396/ώρα
  Αριθμός κύκλων 4 + Κύκλος HP
  Ειδικά προγράμματα Καθαρισμός, Κρύο ξέπλυμα, Αποστράγγιση στο τέλος της ημέρας, Οικολογικό, Απολύμανση, IRC
  Ισχύς – Πλυντηρίων πιάτων Ηλεκτρική
  Μέγεθος (ΠxΥxΒ) 719×1.384×824 χιλ.
  Καθαρό/μεικτό βάρος 130 κιλά – 138 κιλά
  Διάρκεια κύκλου 60/120/180/360” + 10’
  Ισχύς 400V 3N
  Μέγιστη απορροφημένη ισχύς 10.8 kW / 16.5 kW
  Ισχύς αντλίας 1.5 kW
  Ισχύς θερμαντικού στοιχείου λέβητα 9.8 kW
  Ισχύς θερμαντικού στοιχείου δοχείου 5.2 kW
  Κατανάλωση νερού 2.6 λίτρα
  Θερμοκρασία κεντρικού νερού 15 ÷ 35 °C
  Καλάθια αρ. 3 – 2 x κωδ. 00007040 + 1 x κωδ. 00007120

  Κατεβάστε εδώ

 • Πλυντήριο Καμπάνα C 66 VE IRC

  Περιγραφή
  Σκελετός και σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με διπλή επένδυση
  Θερμομόνωση στο καπάκι, τον λέβητα και το δοχείο
  Ηλεκτρονικοί έλεγχοι: Οθόνη LED με φιλικά προς τον χρήστη σύμβολα
  4 κύκλοι πλυσίματος με προγραμματιζόμενους χρόνους και θερμοκρασίες
  Λειτουργικές πληροφορίες και κατάσταση προγράμματος λειτουργίας
  Επιλογές πλυσίματος με: ξεπλύματος με κρύο νερό, απολύμανση και λειτουργία ECO
  Καλούπωτο δοχείο
  Στηρίγματα λέβητα
  Περιστρεφόμενα μπράτσα πλυσίματος και ξεπλύματος από ανοξείδωτο χάλυβα
  Θέρμανση δοχείου τριών φάσεων
  Φίλτρα επιφάνειας από ανοξείδωτο χάλυβα στο δοχείο
  Αντλία αποστράγγισης
  Αντλία ενίσχυσης
  Ισχύς θερμαντικού στοιχείου λέβητα 9.8 kW
  Σύστημα ανάκτησης θερμότητας IRC


  Παρελκόμενα
  – Αντλία αποστράγγισης
  – Αντλία ενίσχυσης
  – Ισχύς θερμαντικού στοιχείου λέβητα 9.8 kW


  Πρόσθετες πληροφορίες

  Μέγεθος καλαθιού 500×500 χιλ.
  Έξοδος καλαθιού/ώρα ή πιάτων/ώρα 45-25-18/ώρα – 990-550-396/ώρα
  Αριθμός κύκλων 4
  Ειδικά προγράμματα Καθαρισμός, Κρύο ξέπλυμα, Αποστράγγιση στο τέλος της ημέρας, Οικολογικό, Απολύμανση
  Ισχύς – Πλυντηρίων πιάτων Ηλεκτρική
  Μέγεθος (ΠxΥxΒ) 718×1.441×818 χιλ.
  Καθαρό/μεικτό βάρος 140 κιλά – 157 κιλά
  Διάρκεια κύκλου 60/120/180” + 10’
  Ισχύς 400V 3N
  Μέγιστη απορροφημένη ισχύς 9.8 kW
  Ισχύς αντλίας 1.5 kW
  Ισχύς θερμαντικού στοιχείου λέβητα 8.3 kW
  Ισχύς θερμαντικού στοιχείου δοχείου 5.2 kW
  Κατανάλωση νερού 3 λίτρα
  Θερμοκρασία κεντρικού νερού 15 ÷ 35 °C
  Καλάθια αρ. 3 – 2 x κωδ. 00007040 + 1 x κωδ. 00007120

  Κατεβάστε εδώ

 • Πλυντήριο Καμπάνα CE 24

  Περιγραφή
  AISI 304 ανοξείδωτο πλαίσιο και σώμα
  Ηλεκτρομηχανικοί έλεγχοι
  Αυτοστραγγιζόμενη και μονοπλαστική δεξαμενή
  Ανοξείδωτα περιστρεφόμενα μπράτσα πλύσης και ξεβγάλματος
  Θερμαντικά στοιχεία δεξαμενής και λέβητας από Incoloy 800
  Θερμοστάτες δεξαμενής με σταθερή ρύθμιση
  Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης λέβητα
  Συσκευή κράτησης λέβητα
  Θερμομόνωση στον λέβητα
  Δοσομετρητής περιστρεφόμενης βοήθειας ξεβγάλματος
  Προδιατεθειμένος για επιπρόσθετα αξεσουάρ


  Παρελκόμενα
  – Διανομέας απορρυπαντικού
  – Αντλία αυτοστράγγισης
  – Ενισχυτική αντλία
  – Θερμαινόμενο θερμοστατικό στοιχείο 8.3 kW
  – Θερμαινόμενο θερμοστατικό στοιχείο 9.8 kW
  – Σετ φίλτρων


  Πρόσθετες πληροφορίες

  Μέγεθος Καλαθιού 500×500 mm
  Ποσότητα Καλαθιών/Πιάτων ανά ώρα 20-30/h – 440-660/h
  Κύκλοι 2
  Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) 717×1.446×815 mm
  Καθαρό/Μικτό Βάρος 105 kg – 120 kg
  Διάρκεια Κύκλου 120/180”
  Κατανάλωση Ισχύος 6.2 kW
  Ισχύς Αντλίας 1 kW
  Ισχύς Θερμαντικού Στοιχείου Λέβητα 5.2 kW
  Ισχύς Θερμαντικού Στοιχείου Δεξαμενής 3 kW
  Κατανάλωση Νερού 3 l
  Θερμοκρασία Κύριου Νερού 50 ÷ 60 °C
  Καλάθια n. 2 x cod. 00007040

  Κατεβάστε εδώ

 • Πλυντήριο Καμπάνα CE 24 F VE

  Περιγραφή
  AISI 304 ανοξείδωτο πλαίσιο και σώμα
  Μόνωση στον λέβητα
  Ηλεκτρονικοί έλεγχοι: Οθόνη LED με φιλικά προς τον χρήστη σύμβολα
  Λειτουργικές πληροφορίες και κατάσταση προγράμματος λειτουργίας
  4 κύκλοι πλύσης με προγραμματιζόμενους χρόνους και θερμοκρασίες
  Επιλογές πλύσης: απολύμανση και λειτουργία ECO
  Ανοξείδωτοι περιστρεφόμενοι βραχίονες πλύσης και ξεπλύσιμο
  Ανοξείδωτη επιφάνεια φίλτρων στον ντεπόζιτο
  Στηρίγματα για το καλάθι
  Συσκευή κρατήματος για τον λέβητα
  Δοσομετρητές υγρού για ξέπλυμα και απορρυπαντικό


  Παρελκόμενα
  – Αντλία αδειάσματος
  – Ανυψηλότερη αντλία
  – Κεντρικός θερμαντήρας λέβητα ισχύος 8.3 kW
  – Κεντρικός θερμαντήρας λέβητα ισχύος 9.8 kW


  Πρόσθετες πληροφορίες
  Μέγεθος καλαθιού: 500×500 χιλ.
  Παραγωγή καλαθιού/ώρα ή πιάτου/ώρα: 60-30-20/ώρα – 1320-660-440/ώρα
  Αριθμός κύκλων: 4
  Ειδικά προγράμματα: Καθαρισμός, Κρύα ξεπλύματος, Αδειάσματος στο τέλος της ημέρας, Eco, Απολύμανση
  Ισχύς – Πλυντήρια Πιάτων: Ηλεκτρική
  Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 717×1.446×815 χιλ.
  Καθαρό/Μικτό βάρος: 105 κιλά – 120 κιλά
  Διαρκεία κύκλου: 60/120/180” + 10’
  Κατηγορία ισχύος: 400V 3N
  Μέγιστη ισχύς: 6.2 kW
  Ισχύς αντλίας: 1 kW
  Ισχύς θερμαντήρα λέβητα: 5.2 kW
  Ισχύς θερμαντήρα ντεπόζιτου: 3 kW
  Κατανάλωση νερού: 3 λίτρα
  Θερμοκρασία νερού: 50 ÷ 60 °C
  Καλάθια: 2 x κωδ. 00007040


  Κατεβάστε εδώ

 • Πλυντήριο Καμπάνα NEXA H500

  Περιγραφή
  Πλαίσιο και σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με διπλό δομικό σχεδιασμό
  Θερμομονωτικό υλικό σε καπάκι, καυστήρα και δεξαμενή
  Ηλεκτρονικοί έλεγχοι με οθόνη αφής 4,3 ιντσών με απλό και ευανάγνωστο μενού
  4 κύκλοι πλύσης με προγραμματιζόμενους χρόνους και θερμοκρασίες
  Επιλογές πλύσης με: απολύμανση, κρύα προπλύση και λειτουργία ECO
  Λαστιχένια δεξαμενή
  Περιστρεφόμενοι βραχίονες πλύσης και ξεβγάλματος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
  Νέα ακροφύσια ξεβγάλματος
  Θέρμανση δεξαμενής τριών φάσεων
  Καινοτόμα τεχνολογία θέρμανσης καυστήρα
  Φίλτρα επιφάνειας από ανοξείδωτο χάλυβα στη δεξαμενή
  Αντλία αποστράγγισης περιλαμβάνεται
  Αντλία ενίσχυσης περιλαμβάνεται
  Αντιστροφέας με ατμοσφαιρικό καυστήρα για σταθερές τιμές πίεσης νερού και θερμοκρασίας
  κατά τη διάρκεια της φάσης ξεβγάλματος
  Συνδεσιμότητα: επιλογή απομακρυσμένου ελέγχου (με ειδική εφαρμογή)


  Παρελκόμενα
  – Μαλακτικό Νερού


  Πρόσθετες πληροφορίες

  Μέγεθος καλαθιού 500×500 χιλ.
  Αριθμός κύκλων 4
  Ειδικά προγράμματα Καθαρισμός, Κρύο ξέπλυμα, Αδειάζει στο τέλος της ημέρας, Eco, Απολύμανση
  Ισχύς – Πλυντηρίων Πιάτων Ηλεκτρική
  Καθαρό/Καθαρό βάρος 130 κιλά – 138 κιλά
  Ισχύς 400V 3Φ
  Ισχύς αντλίας 1.5 kW
  Ισχύς θερμαντικού στοιχείου δεξαμενής 5.2 kW
  Κατανάλωση νερού 2.5 λίτρα
  Κύρια θερμοκρασία νερού 40 ÷ 55 °C

  Κατεβάστε εδώ

Showing all 9 items