Τα blast chiller είναι ειδικές συσκευές που χρησιμοποιούνται στην επισιτιστική βιομηχανία και τη μαζική παρασκευή φαγητών. Η λειτουργία τους είναι να ψύχουν τα τρόφιμα πολύ γρήγορα, συνήθως σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη διατήρηση της φρεσκάδας, τη μείωση του χρόνου που τα τρόφιμα περνούν σε επικίνδυνες θερμοκρασίες (όπου μπορούν να αναπτυχθούν μικρόβια) και τη διατήρηση της ποιότητας τους. Οι blast chiller μπορούν να ψύχουν μεγάλες ποσότητες τροφίμων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, συχνά εντός λίγων λεπτών. Αυτό επιτρέπει στους επαγγελματίες του χώρου τροφίμων να διαχειρίζονται τα τρόφιμα αποτελεσματικά και να διατηρούν την υψηλή ποιότητα των προϊόντων τους. Επίσης, με τη χρήση τους, μπορούν να παρασκευάζονται μεγάλες ποσότητες φαγητών εκ των προτέρων και να αποθηκεύονται για μετέπειτα χρήση χωρίς να υποστούν ζημιές στην ποιότητά τους.