Όροι χρήσης

Η χρήση του παρόντος δικτυακού καταστήματος συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή των πιο κάτω όρων.Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους παρακαλώ αποφύγετε την χρήση του καταστήματος.Η εταιρεία ΛΑΓΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα και δεν τα παραχωρεί ,πωλεί ή ενοικιάζει.Η εταιρεία απαγορεύει την αντιγραφή του περιεχομένου στο σύνολο του  ή τμηματικά για εμπορική ή άλλη χρίση χωρίς την προηγούμενη άδεια της.Η εταιρεία ΛΑΓΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ακολουθεί και εφαρμόζει τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως ακριβώς προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο (προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμόν 131/2003. Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, στην εσωτερική αγορά).Εφαρμόζει επίσης ρητά τον Νόμο 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έτσι δεσμεύεται ρητά ότι δεν παραχωρεί,πωλεί,ενοικιάζει,δημοσιοποιεί,ανταλλάσσει ή εκμεταλεύεται με οποιαδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα και τα χρησιμοποιεί μόνο για την αποστολή των εμπορευμάτων σας ή για την ενημέρωση σας εφόσον το ζητήσετε.Η εταιρεία ΛΑΓΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  παρουσιάζει τα προς πώληση προϊόντα της με φωτογραφίες που έχουν παραχωρηθεί από τους αντιπροσώπους ή κατασκευαστές των εταιρειών. Οι φωτογραφίες έχουν ελεγχθεί αλλά μπορεί να υπάρχουν σφάλματα απεικόνισης. Για αυτό το λόγο το κατάστημα δεσμεύεται σε περίπτωση που το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις επιθυμίες σας να σας το αντικαταστήσει άμεσα