Προβάλλονται και τα 8 αποτελέσματα

View
 • image (73)

  EM96BEM

  Αυτόματο ανατρεπόμενο τηγάνι GIGA ρεύματος.Κάδος κατασκευασμλενος από σίδηρο με υψηλή θερμική αγωγιμότητα. Εύκολη και ακριβή χειροκίνητη
  κλίση. Το κλειστό κάλυμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια εργασίας. Το νερό
  ελέγχου φόρτωσης βρίσκεται στην πρόσοψη.Βάση από ανοξείδωτο χάλυβα κατόπιν αιτήματος.
  Πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο STEE
 • image (73)

  EM96BRE

  Ανατρεπόμενο τήγανι GIGA ρεύματος.Κάδος κατασκευασμλενος από σίδηρο με υψηλή θερμική αγωγιμότητα. Εύκολη και ακριβή χειροκίνητη
  κλίση. Το κλειστό κάλυμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια εργασίας. Το νερό
  ελέγχου φόρτωσης βρίσκεται στην πρόσοψηΒάση από ανοξείδωτο χάλυβα κατόπιν αιτήματος.
  Πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο STEE
 • image (73)

  EM96BGM

  Αυτόματο ανατρεπόμενο τηγάνι GIGA αερίου.Κάδος κατασκευασμλενος από σίδηρο με υψηλή θερμική αγωγιμότητα. Εύκολη και ακριβή χειροκίνητη
  κλίση. Το κλειστό κάλυμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια εργασίας. Το νερό
  ελέγχου φόρτωσης βρίσκεται στην πρόσοψη. Η μονάδα διαθέτει σωληνωτό ανοξείδωτο
  καυστήρα χάλυβα που ελέγχεται από θερμοκόπια με σταδιακή ρύθμιση της
  παροχή αερίου σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση αποτυχίας ανάφλεξης και
  ακατάλληλη θέση της δεξαμενής.Βάση από ανοξείδωτο χάλυβα κατόπιν αιτήματος.
  Πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο STEE
 • image (73)

  EM96BRG

  Ανατρεπόμενο τήγανι GIGA αερίου.Κάδος κατασκευασμλενος από σίδηρο με υψηλή θερμική αγωγιμότητα. Εύκολη και ακριβή χειροκίνητη
  κλίση. Το κλειστό κάλυμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια εργασίας. Το νερό
  ελέγχου φόρτωσης βρίσκεται στην πρόσοψη. Η μονάδα διαθέτει σωληνωτό ανοξείδωτο
  καυστήρα χάλυβα που ελέγχεται από θερμοκόπια με σταδιακή ρύθμιση της
  παροχή αερίου σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση αποτυχίας ανάφλεξης και
  ακατάλληλη θέση της δεξαμενής.Βάση από ανοξείδωτο χάλυβα κατόπιν αιτήματος.
  Πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο STEE
 • EM74BRG

  EM94BRG

  Ανατρεπόμενο τήγανι GIGA αερίου.Κάδος κατασκευασμλενος από σίδηρο με υψηλή θερμική αγωγιμότητα. Εύκολη και ακριβή χειροκίνητη
  κλίση. Το κλειστό κάλυμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια εργασίας. Το νερό
  ελέγχου φόρτωσης βρίσκεται στην πρόσοψη. Η μονάδα διαθέτει σωληνωτό ανοξείδωτο
  καυστήρα χάλυβα που ελέγχεται από θερμοκόπια με σταδιακή ρύθμιση της
  παροχή αερίου σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση αποτυχίας ανάφλεξης και
  ακατάλληλη θέση της δεξαμενής.Βάση από ανοξείδωτο χάλυβα κατόπιν αιτήματος.
  Πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο STEE
 • image-47

  EM94BGM

  Αυτόματο ανατρεπόμενο τηγάνι GIGA αερίου.Κάδος κατασκευασμλενος από σίδηρο με υψηλή θερμική αγωγιμότητα. Εύκολη και ακριβή χειροκίνητη
  κλίση. Το κλειστό κάλυμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια εργασίας. Το νερό
  ελέγχου φόρτωσης βρίσκεται στην πρόσοψη. Η μονάδα διαθέτει σωληνωτό ανοξείδωτο
  καυστήρα χάλυβα που ελέγχεται από θερμοκόπια με σταδιακή ρύθμιση της
  παροχή αερίου σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση αποτυχίας ανάφλεξης και
  ακατάλληλη θέση της δεξαμενής.Βάση από ανοξείδωτο χάλυβα κατόπιν αιτήματος.
  Πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο STEE
 • EM74BRG

  EM94BRE

  Ανατρεπόμενο τήγανι GIGA ρεύματος.Κάδος κατασκευασμλενος από σίδηρο με υψηλή θερμική αγωγιμότητα. Εύκολη και ακριβή χειροκίνητη
  κλίση. Το κλειστό κάλυμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια εργασίας. Το νερό
  ελέγχου φόρτωσης βρίσκεται στην πρόσοψηΒάση από ανοξείδωτο χάλυβα κατόπιν αιτήματος.
  Πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο STEE
 • image-47

  EM94BEM

  Αυτόματο ανατρεπόμενο τηγάνι GIGA ρεύματος.Κάδος κατασκευασμλενος από σίδηρο με υψηλή θερμική αγωγιμότητα. Εύκολη και ακριβή χειροκίνητη
  κλίση. Το κλειστό κάλυμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια εργασίας. Το νερό
  ελέγχου φόρτωσης βρίσκεται στην πρόσοψη.Βάση από ανοξείδωτο χάλυβα κατόπιν αιτήματος.
  Πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο STEE