Ανταλλακτικά Φριτεζών

Η εταιρεία ΛΑΓΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ δραστηριοποιείται επίσης και στην εισαγωγή και εμπορία ανταλλακτικών όλου του επαγγελματικού εξοπλισμού και επισκευές για τις αντιπροσωπείες που εισάγει.

View